[ FAGUS a.s. ]

Rozšíření prostor pro základní a mateřskou školu

Další zdařilý projekt předškolního zařízení jsme před časem dokončili v nedaleké Hvozdné, která se nachází ca.5 km od sídla naší firmy.

Rychle se rozrůstající obec takto řešila rozšíření kapacity stávající školky o 50%. Počáteční nedůvěru občanů k tomuto systému výstavby překonalo zastupitelstvo obce jednak díky vizualizacím konečné podoby školky, tak také rychlostí výstavby a hlavně polovičním nákladům ve srovnání s budovou stavěnou klasickým způsobem. Dalším argumentem byl fakt, že tuto část lze bez problémů znovu přestavět k jiným účelům, popř.kompletně demontovat, čímž nedojde ke znehodnocení pozemku.

Potřebujete poradit ? ZEPTEJTE SE NÁS