Technologie

Nabízíme Vám systém mobilních prefabrikovaných modulů k všestrannému použití.

U modulárních prefabrikovaných staveb je postupováno podle zavedených standardů, přičemž optimalizovanými pracovními postupy a kontrolou jakosti zajišťujeme  vysokou kvalitu našeho stavebního systému.

Velkou  výhodou modulární výstavby je možnost měnit v krátké době půdorys a dispozice dle aktuálních požadavků zákazníka. Žádná stěna nemá nosnou funkci a může být proto odstraněna, popř. přemístěna. Tak může být např. ze dvou samostatných kanceláří jednoduše vytvořena jedna větší místnost.

Pokud již stávající prostory rozsahem nevyhovují a je nutné rozšířit užitnou plochu, lze další moduly přidat a postavit třeba o jedno podlaží navíc.

Veškeré instalace jsou přímo zabudovány v jednotlivých modulech a při montáži jsou pouze mezi sebou propojeny.

Prefabrikované moduly  lze použít nejen pro výstavbu nových objektů, ale i na přístavby, vestavby (např. do hal) nebo jako nástavby stávajících objektů. Materiál a vzhled fasády lze přizpůsobit, mohou být použity stejné typy oken a dveří, čímž je dosaženo jednotného vzhledu původní a nové budovy. Modulový systém je možné kombinovat také s tradičními stavbami.

Tam, kde je nutný masivní způsob výstavby, jako např. sklepy, garáže atd., může být náš modulární systém postaven na uzavřenou betonovou desku této spodní stavby.

Vaše představy a požadavky lze plně realizovat v jakémkoliv typu staveb - admistrativních budovách, školách, školkách, ubytovacích zařízeních, nemocničních provozech apod.

Stavby z modulárního prefabrikovaného systému lze stavět i jako vícepodlažní. Jednotlivé moduly mohou být libovolně sestavovány vedle sebe, za sebou i nad sebou. Libovolné rozměry dovolují zajímavá individuální dispoziční řešení a modifikace staveb původně navrhovaných pro klasickou výstavbu. Kombinace ekonomicky výhodné modulární výstavby a minima dodatečných konstrukčních prostředků dávají projektantovi šanci rozvíjet a realizovat vlastní originální architekturu.

Fasáda staveb může být různá - standardní z lakovaného pozinkovaného trapézového plechu, omítková, dřevěným obkladem, hliníkovým plechem, deskovými odvětranými systémy,  případně alternativně dle požadavku zákazníka. Stavby mohou být celé zastřešeny samostatnými střešními konstrukcemi - pultovou, sedlovou nebo valbovou, s použitím ocelových nebo dřevěných prvků. Schodiště u vícepodlažních staveb mohou být vnitřní nebo venkovní  (přímá i točitá). Použité materiály, barvy a dekory obkladů stěn, stropů a podlahovin jsou navrhovaných dle požadavků záazníků.

Projektování modulární stavby je prováděno s pomocí špičkových softwarových technologií jak v 2D, tak 3D formátu.  Ke každému projektu je zpracována statika ocelové nosné konstrukce, ve které již můžeme zohlednit požadavky na rozšíření,  případně zvednutí dané stavby. Díky spolupráci s projektanty, konzultanty, architekty a statiky jsme schopni zpracovat kompletní podklady pro stavební řízení včetně tepelných výpočtů, hygienických a protipožárních řešení dle platných norem.