Řízení kvality

Do povědomí zákazníků vstupujeme profesionálním přístupem a veškeré naše činnosti jsou orientovány s cílem splnit očekávání klienta. Ve snaze o zkvalitnění procesu jsme získali certifikát ISO 9001.

Orientujeme se na zákazníka

 • zákazník zná naše přednosti, kvalitu, úroveň, odpovídající cenu
 • trvalá kvalita našich výrobků je pro nás důležitější než krátkodobé zvýšení obratu
 • ve srovnání s konkurencí zaujímáme vedoucí pozici
 • jsme spokojeni teprve tehdy, když se k nám zákazníci opět vracejí
 • jsme aktivní ve všech evropských zemích
 • neustále postupujeme k dalším zákazníkům rozšířením výrobního programu
 • v tradici, která nás zavazuje, hodláme pokračovat

Orientujeme se na zaměstnance

 • naši pracovníci jsou vybíráni jak podle odborných tak i lidských kvalit, jako jsou čestnost, schopnost práce v týmu a integrita
 • pracovníci jsou vzhledem k rozsáhlému zavádění nových technologii a průběžnému vzdělávání hlavní výkonnou silou podniku
 • udržujeme mezi sebou dobrou komunikaci a jsme zastánci otevřené informační politiky umožněné jednoduchou a pružnou organizací
 • formulujeme cíle a činíme rozhodnutí za spoluúčasti dotyčných pracovníků

Orientujeme se na proces

 • vizitkou naší firmy je pevný řád, pořádek a dynamické rozhodování
 • všechny procesy jsou definovány, popsány a pravidelně auditovány
 • všichni zaměstnanci pracují průběžně na optimalizaci procesů, mají odpovědnost i kompetence