Na základě kooperativy s partnerskou firmou, Fagus dodává technologické ( lodní ) kontejnery pro velké nadnárodní společnosti, jako např. Siemens, ABB, T-Mobile, ČEZ apod. Tyto kontejnery tvoří základ pro rozvodny, kompresorovny, sklady materiálů a olejového hospodářství. Jsme schopni dodat kontejnery s nejvyššími statickými parametry, určenými pro oblasti s vysokou seizmicitou a rychlostí větru. Technolgické kontejnery samozřejmě splňují požadavky z hlediska protipožáru, odolnosti proti vodě i tepelných izolací.