[ FAGUS a.s. ]

Německé středisko pro letectví a kosmonautiku

• 19. 11. 2015 •

Jedná se o rozšíření stávající budovy o novou část z modulů., kterou jsme stavili pro známé německé národní výzkumné centrum pro letectví a vesmír.

Tato stavba byla výzvou jak pro technology, tak i pro dodavatele a montážníky. Nosná konstrukce a střecha s ochranou 90 minut proti prohoření, betonové podlahy, exklusivní fasáda, atypické mimoúrovňové schodiště, integrovaný výtah a luxusní zařízení interiéru splňuje náročné architektonické požadavky současných moderních staveb.

Prohlédněte si naše realizace MODULOVÝCH STAVEB