[ FAGUS a.s. ]

TotalSport Ostrava

V říjnu 2009 jsme dokončili prodejnu sportovních potřeb v Ostravě- Porubě. Budova je umístěna vedle frekventované komunikace mezi Ostravou a Porubou, kterou denně projede až 30 tis. aut, a tak samotný průběh stavby vyvolal velkou pozornost již po zahájení.

Zejména rychlost, s jakou na prostranství mezi domy vyrostla nová budova – v podstatě se jednalo o hodiny – způsobila mezi místními obyvateli vlnu zájmu o tento objekt. Stavba samotná od umístění modulů na základy až po finální dokončení a předání majiteli trvala 23 dní. Objekt splňuje z hlediska hygienického, požárního a energetického požadavky, jaké jsou v současné době kladeny na novou výstavbu. Každý detail stavby byl konzultován s projektantem, který je důležitou součástí projektu a který připravuje pro investora projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. Z pozice investora mít dobrého projektanta znamená současně mít kontrolu nad postupem prací od fáze přípravy stavby po samotnou realizaci na místě a zajistit si koordinaci všech profesí, které se v průběhu stavby doplňují.

Potřebujete poradit ? ZEPTEJTE SE NÁS