[ FAGUS a.s. ]

Zahájení montáže administrativní budovy v Hamburgu

• 11. 7. 2013 •

V polovině června jsme zahájili montáž administrativní budovy pro fy. Dong Energy Hamburg. Vlastní stavba je umístěna ve východní části přístavu v lokalitě Norddeich, přímo na mořském pobřeží ihned za ochrannou hrází.

Po provedení  nutných násypů pro dosažení předepsané výšky proti event. záplavě a následné betonové základové desce přišla řada na vlastní montáž námi dodávané sestavy kontejnerů. Souběžně s montáží budovy probíhá v těsném sousedství výstavba příjezdové komunikace, napojovacích inženýrských sítí a přilehlých parkovacích ploch, které zajišťují místní firmy.

Prohlédněte si naše realizace MODULOVÝCH STAVEB