[ FAGUS a.s. ]

Administration building in Forchheim, Germany

Dalšími ukázkovými příklady moderních kancelářských budov k pronájmu byly tyto sestavy v německém Forchheimu a Waldkirchu. Základem naší dodávky je skelet budov včetně oken, dveří a opláštění venkovních stěn, podlah a stropů. Vnitřní výstavbu si dělá zákazník často buď s místními firmami nebo v rámci vlastní režie. V případě zájmu je možná dodávka komplet na klíč.

Looking for advice? ASK US