Residential/Office

Sanitary

Technological

Used

Latest

More latest news in our Facebook.

Show all

Elementary school in Most pri Bratislave

Management of elementary school in Most pri Bratislave made ​​in the new school building, which was built by Slovak branch of Fagus, hilarious video with their pupils, presented at the opening ceremony of the school.

German centre of cosmonautics and aviation

This building was a challenge for both technology as well as for suppliers and workers. Supporting structure and 90 minutes fire proof roof construction, concrete floors, exclusive facade, atypical multilevel staircase, integrated elevator and high level interior equipment meets demanding requirements of today's modern architectural buildings.

Sport centre Neubrandenburg

Fast food in Altenburg

References

Show all

Stánky v Brně - FN Bohunice

Před bohunickou nemocnicí vyrostlo během 4 týdnů několik stánků z obytných kontejnerů tzv. modulů. Stánky budou zaplněny obchůdky nabízející například pečivo, tabák a noviny, oříšky, květiny, francouzské bistro, pobočku pojišťovny, optiku nebo novou kavárnu.

Stánky v Brně - FN Bohunice

Fotbalové kabiny - Jasenná

Havarijní stav fotbalových kabin už nadále neumožňoval je využívat, proto se obec rozhodla tyto kabiny odstranit a místo nich tam postavit víceúčelové kabiny. Zázemí obsahuje 4 šatny, sociální zařízení, velkou společenskou místnost a sklad.

Fotbalové kabiny - Jasenná

Rozšíření prodejny autobazaru

Společnost Auto Jarov se rozhodla po roce rozšířit svoji prodejnu o další modul. Náročnost spočívala v tom, že původní modul se musel celý posunout o tři metry dopředu.

Rozšíření prodejny autobazaru

Denní centrum a noclehárna - Příbram

Stavba je řešena jako přízemní budova, která bude sloužit jako nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro osoby bez přístřeší. V objektu je zádveří, recepce, spojovací chodba, denní místnost pro zaměstnance včetně šatny, WC, sprchy, úklidová místnost, technická místnost, tři ložnice, výdej jídla, konzultační místnost, prádelna, místnost pro lékaře, kancelář a sklady.

Denní centrum a noclehárna - Příbram

Fotbalové kabiny Zlínské Paseky

Na pozemku se nacházel objekt zázemí hřiště, který byl z důvodu havarijního stavu zbourán. Jedná se o novou stavbu sportovního zázemí fotbalového hřiště a zpevněných ploch. Stavba bude sloužit jako zázemí k fotbalovému hřišti - šatny hráčů, sprchy, sociální zařízení, bufet atd. Šatny pro hráče kopané ( 4 ks ) jsou navrženy jednotlivě pro 15 osob včetně vybaveného hygienického zázemí. Konstrukce vlastního objektu je navržena jako modulární kontejnerová výstavba. Vnitřní povrchy jsou tvořeny převážně SDK deskami, v prostorách sprch a WC pak keramickým obkladem. Vnější opláštění pak tvoří profilovaný lakovaný ocelový plech. Nad objektem je provedena sekundární střecha s organizovaným odvodem vody. Vytápění objektu je řešeno teplovodním systémem s nuceným oběhem vody. Stavba svým rozsahem nebude ovlivňovat životní prostředíí v její blízkosti.

Fotbalové kabiny Zlínské Paseky

Fotbalové kabiny Slavičín

Město Slavičín díky poskytnutým dotacím vybudovalo v roce 2014 hřiště s umělým povrchem 3. generace a nyní přišlo na řadu zázemí pro fotbalisty, které jsme postavili na konci roku 2016. Modulární výstavba trvala 10 dní.

Fotbalové kabiny Slavičín

Autobazar

Společnost AUTO JAROV a.s., která se orientuje na prodej a servis vozů patřících do koncernu Volkswagen Group hledala pro svůj profesionálně proškolený tým prodejců nové kancelářské zázemí, aby mohli každému zákazníkovi pomoci a poradit. Kancelářské prostory mají venkovní vlnitou hliníkovou fasádu s AL dveřmi a okny a vnitřní opláštění je ze sádrovláknité desky Fermacell s tapetou. Moduly byly smontované a předané za 5 dnů.

Autobazar

Kindergarten in Mörse, Germany

Kindergarten in Mörse, Germany

Send us your request.

We shall calculate preliminary price to you within a few days!

Responding promptly in a dynamic market is a key element to the success of every company.

We have been sharing such a thought and it formed our credo. For us this means to build facilities where and how they are required and thus to create appropriate working space.

This forms basis for a positive and successful working environment.

For more then 20 years we have been focusing on planning and constructing office and administration buildings, schools, retail shopping areas, small workshops, student homes and other accomodation facilities, hotels, hospitals, rest rooms for staff in airports etc.

Modular buildings are based on prefab modules which are modified and combined according to individual architectural requirements . Our modular buildings are executed for permanent use.

Test our capabilities and let us know what your requirements are. We are sure we can offer you a best possible solution!

Fagus a.s.