Mateřské školky v Kolíně nad Rýnem

< zpět

„Do srpna roku 2013 by mělo mít 39 % dětí do 3 let jisté místo v předškolních zařízeních v německém Kolíně nad Rýnem. Stanovený cíl vyvolal stavební boom těchto budov…“ (viz http://www.kbdonline.de/Flipbooks/ 2013_06/index.html, strana 10-11)

Naše firma využila této příležitosti a tak se nám v loňském roce podařilo v Kolíně a blízkém okolí postavit celkem 10 modulárních sestav pro tyto účely. S tím související výstavba či rozšiřování i školních zařízení znamená šanci pro modulární výstavbu, která má nesporné výhody oproti tradiční výstavbě hlavně v rychlosti výroby a průběhu stavebních prací, jednoduchému rozšíření nebo zvednutí do patra a v neposlední řadě možnosti demontáže a opětovné montáže na jiném místě dle aktuální potřeby podle počtu dětí, které jsou každým rokem umísťovány do školek s ohledem na to, jaký byl v dané oblasti silný příslušný ročník.

Pestrobarevné řešení venkovního opláštění stejně jako např. nepravidelné uspořádání jednotlivých modulů tak činí tyto stavby zajímavými z architektonického hlediska, co se týká souladu s okolím.

Stavby splňují náročné požadavky jak na zvukovou izolaci, tepelné vlastnosti a také přísné normy ohledně měření chemických látek obsažených v použitých materiálech a jejich těkavosti, tzv.TVOC-měření.