Ekologické hledisko

  • při výrobě jsou použity ekologicky nezávadné materiály
  • při výstavbě je dbáno na minimální narušení přírody a provozu v blízkém okolí
  • spolupracujeme s firmou Suez ( poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady )
  • úklid stavebního odpadu a materiálu po dokončení stavby je samozřejmostí
  • většina použitých materiálů je recyklovatelná